Obecní knihovna Jaroslav

Umístění: Budova Obecního úřadu
Jaroslav 6
Provozní doba: Pondělí 18 - 19 hod
Vedoucí: Ilona Šabíková

Obecní knihovna v Jaroslavi spadá spolu s knihovnami v Trusnově, Týnišťku a Uhersku pod obecní knihovnu v Horním Jelení, která má regionální funkci. Knihovní fond mezi těmito knihovnami je pravidelně obměňován.
V knihovně je registrováno cca 35 čtenářů. Knihovna je od května 2006 vybavena výpočetní technikou připojenou na veřejný internet. Knihovna obhospodařuje zhruba 850 knih, rovněž je možné vybírat z nabídky časopisů. Další poskytovanou službou je od května 2006 internet.

Výňatek z knihovního řádu:
Knihovna vyžaduje k registraci základní údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Děti do 15 let e stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být zbaven práva používat služeb knihovny.
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
Výpůjční doba pro půjčování je zpravidla 1 měsíc.
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.


Aktuality

Ordinační hodiny MUDr.Jiřího Zdražila
01.8.2011  

Pohlednice obce Jaroslav
Nové pohlednice obce jsou k zakoupení na obecním úřadu nebo v restauraci "Rest Münster". Cena 5,- Kč za kus.
01.8.2011  
Jaroslav - chodník

Jaroslav - chodník při II/305


Užitečné odkazy

Dobrovolné sdružení obcí HolickaPřihlášení

Uživatelské jméno:


Heslo: